KTMC info232x65

 • k
 • f
 • s
 • fotosiena
 • kp
 • d
 • hk
 • kspvm
 • sm
 • m
 • Mėgsti bendrauti. Ateik pas mus!

 • Mokytis smagu, lengva ir kūrybiška!

 • Didžiausias laimėjimas – pasiryžti daryti tai, ko dar nemoki!

 • Negaišk laiko – rinkis mus!

 • Įgyk išsilavinimą mokykloje ir jį turėsi visą gyvenimą!

 • Atėjus laikui gyvenime daryti tai, ką iš tikrųjų mėgsti, neatsisakyk!

 • Skleisk gėrį ir gerą nuotaiką!

 • Klaipėdos technologijų mokymo centras

 • Nori būti stilistu? Negaišk laiko – kelio pradžia čia!

 • Karjerą pradėk nuo profesijos pažinimo!

Siuvėjas

Mokymosi trukmė – 3 arba 2 metai.

Sukirpėjas-konstruktorius

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Floristas

Mokymosi trukmė – 3 arba 1,5 metų.

Kirpėjas

Mokymosi trukmė – 3 arba 2 metai.

Higieninės kosmetikos kosmetikas

Mokymosi trukmė – 2 metai.

Interjero apipavidalintojas

Mokymosi trukmė – 3 arba 2 metai.

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Mokymosi trukmė – 1,5 metų.

Multimedijos paslaugų teikėjas

Mokymosi trukmė – 2,5 metų.

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

Mokymosi trukmė – 2 arba 3 metai.

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS pertvarkyta į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1021 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos technologijų mokymo centro pertvarkymo“, informuojame, kad biudžetinė įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo centras, juridinio asmens kodas 190974424, įregistruota juridinių asmenų registre, pertvarkoma į viešąją įstaigą. Teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos savininkas – valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Su viešosios įstaigos Klaipėdos technologijų mokymo centro Įstatais galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.ktmc.lt/. Tiesioginė nuoroda: Klaipėdos technologijų mokymo centro įstatai

Pertvarkomos Klaipėdos technologijų mokymo centro tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainėje https://www.ktmc.lt/veikla.html. Tiesioginė nuoroda: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokyklos administracija: Įsakymas dėl pertvarkos

 

Naujienos

Projektų sklaida

strukturiniai
erasmus
nordplus
kiti projektai