KTMC info

Dėmesio! TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Kviečiamas visuotinis tėvų susirinkimas!

KADA : 2018-09-19 (trečiadienį) 17.00 val.
KUR: Aktų salėje
KAS: Vyks tėvų susirinkimas.

Klausimai:

  1. Tėvų delegavimas ir rinkimas į Centro tarybą;
  2. Supažindinimas su 2018-2019 m.m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkomis.

Centro administracija